Strona główna

mgr Dagmara Koczaj
Terapeuta EEG-Biofeedback, oligofrenopedagog, nauczyciel, wychowawca.

Proponuję Państwu nowoczesną koncepcję terapii opartą na indywidualnej
pracy z pacjentem metodą EEG-Biofeedback.

Każdy pacjent przed terapią jest poddany diagnozie i na tej podstawie
opracowywany jest optymalny program terapeutyczny. Terapia metodą
EEG-Biofeedback pozwala na uzyskanie bardzo dobrych efektów
popartych badaniami naukowymi.

W Katowicach ukończyłam studia licencjackie o specjalności
Pedagogika resocjalizacyjna. Studia drugiego stopnia magisterskie
ukończyłam w Szczecinie o specjalności Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna.
Tym samym uzyskałam przygotowanie pedagogiczne. Studia podyplomowe o specjalności Oligofrenopedagogika ukończyłam  w 2011 roku, natomiast Diagnozę i Terapię Pedagogiczną w 2013 roku. Obecnie pracuję w Ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym jako nauczyciel-terapeuta. Jestem wychowawcą grupy przedszkolnej. Prowadzę również indywidualne zajęcia rewalidacyjno-dydaktyczno-wyrównawcze z dziećmi mającymi Autyzm i Zespół Downa. Dodatkowo zajmuję się diagnozą i terapią metodą EEG-Biofeedback. Kurs I stopnia z metody EEG-Biofeedback ukończyłam pod kierunkiem znakomitych specjalistów z Wrocławia. Ukończyłam również wiele kursów specjalistycznych między innymi:

  • Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Paula Dennisona I i II Stopień,
  • Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne I Stopień,
  • Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle nowych przepisów prawnych.
Oferuję Państwu:
  • dokładną diagnozę,
  • skuteczne leczenie,
  • indywidualny program usprawniania pracy mózgu,
  • miłą atmosferę i współpracę.